slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jelenlegi hely

Együttműködési tájékoztató

Szent István Egyetem
Termolízis Technológiai Kutatóközpont

A projektről

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása” pályázaton a Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának Tessedik Campusa (Szarvas) támogatást nyert „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában” témájában (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015). A kutatás fókuszát jelentő hőbontásos eljárás (pirolízis, termolízis) mind a laboratóriumi kutatások, mind pedig a feltalálók, a szabadalmi tevékenység körében egyre inkább az érdeklődés középpontjában áll külföldön és idehaza egyaránt. Az Egyetem a megvalósítás érdekében egy kutatócsoportot hozott létre hazai és külföldi kutatók, MTA doktorok, fiatal kutatók; PHD hallgatók és a vállalkozói szektor bevonásával.

A kutatás-fejlesztés főbb céljai és várható eredményei:

 • egy „független” technológiai tudásközpont kialakítása, amely
  • alkalmas és képes a meglévő és jövőbeni új hőbontáson alapuló technológiák és eljárások megfelelő elemzésére és értékelésére piaci, társadalmi és környezeti szempontok szerint egyaránt,
  • megfelelő tanácsadást tud nyújtani a vevői oldalnak az egyes technológiák közötti választásban,
  • független és objektív mérésekkel és vizsgálatokkal képes az egyes technológiák végtermékeit és környezeti kibocsátásait értékelni és minősíteni.
 • a tanácsadáshoz szükséges megfelelő mérési és (az alapanyag, végtermék és környezeti kibocsátásra vonatkozó) minősítési eljárások, gazdaságossági vizsgálatok kidolgozása és tesztelése
 • a hőbontás témakörében rendelkezésre álló és elérhető információ gyűjtése, rendszerezése, objektív, összehasonlítható elemzése (tudásközpont); kapcsolatfelvétel, partnerség építés és információcsere kutatóhelyekkel, vállalkozásokkal stb.,
 • a piaci igényekhez alkalmazkodó műszaki-természettudományos képzések (tantárgyak, tanfolyamok) kialakítása
 • a döntéshozás szakmai, tudományos támogatása érdekében szakmapolitikai javaslatcsomag (jogi szabályozás, engedélyeztetés, támogatási rendszer) kidolgozása,
 • jövőbeni kutatási projektek megalapozása.

Az üzemi kísérletek és a laboratóriumi modell körülmények között elvégzendő kutatások, valamint labormérési lehetőségek fejlesztésével, valamint a kidolgozott vizsgálati módszertanok révén az Egyetem olyan technológiai kutatóközpontot kíván működtetni, amely egyfelől segítséget nyújt az érdekelt feleknek (beruházóknak, önkormányzatoknak, kutatóműhelyeknek) a technológiák közötti választásban, másfelől a berendezések, üzemek tulajdonosai számára technológiáik optimalizálásában, továbbfejlesztésében, alkalmazási lehetőségeik kiterjesztésében.

Kutatási altémák

 1. Technológiai tudásközpont kialakítása
  1. Piackutatás és együttműködés-fejlesztés
  2. Szabályozási környezet vizsgálata
  3. Tudásmegosztás
  4. Szervezetfejlesztés
 2. A hőbontás kinetikájának modellezése
 3. Kísérleti üzemi vizsgálatok, technológiafejlesztési lehetőségek
 4. A létrejövő végtermékek minőségének analitikai vizsgálata
 5. A szilárd végtermék mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei
 6. Gazdasági, társadalmi vizsgálatok
  1. Makroszintű elemzések
  2. Zöld területfejlesztési lehetőségek vizsgálata
  3. Üzemszintű gazdasági elemzések
  4. Környezeti konfliktusok kezelése, társadalmi elfogadhatóság vizsgálata

Együttműködési lehetőségek beruházókkal, vállalkozásokkal:

 • kísérleti üzemünkben lehetőség van egyes, más kísérleti pirolízis/termolízis üzemekben tesztelt hulladékfajták hőbontására, a kapott eredmények összehasonlítására, a partnerüzemi technológia összehasonlítására a kísérleti üzemünk, mint referenciaüzemmel szemben
 • laboratóriumunkban átadott végtermék minták analitikai elemzését, független kiértékelését elvégezzük,
 • közreműködés a laboratóriumi modellberendezésünk által folytatott kísérletekben,
 • bekapcsolódás a hőbontással előállított, talajjavításra alkalmas bio-faszén (biochar) szilárd végtermék hasznosíthatóságának vizsgálatába üvegházi és szántóföldi körülmények között,
 • kutatóink vállalják hőbontási technológiák üzemszintű gazdasági elemzéseinek elvégzését,
 • újonnan létesülő vagy már megépült üzemek társadalmi elfogadottságának elősegítése kutatóink bevonásával,
 • részvételi lehetőség a szabályozási környezet javítására vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásában,
 • közös részvétel jövőbeli nemzetközi és hazai kutatási projektekben, az Egyetem, mint partner bevonása stb.

Együttműködési lehetőségek egyetemi kutatóhelyekkel

 • tapasztalatcsere az egyetemeken folyó kutatások eredményeiről,
 • a Projekt által rendezett konferenciákon való részvétel biztosítása, előadások az egyetemi kutatóhelyen folyó kutatások bemutatása érdekében,
 • együttműködés tananyagok kifejlesztésében,
 • közös oktatási tevékenység fejlesztése,
 • közös részvétel jövőbeli nemzetközi és hazai kutatási projektekben, közös kutatások folytatása stb.

A projekt időtartama:

2012. október 1 – 2015. január 31.

Kapcsolat felvételi lehetőségek:

együttműködés-fejlesztési lehetőségek: Dr. Simándi Péter, szakmai vezető
egyéb információ, tájékoztatás: www.termolizis.szie.hu

magyar

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer