slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jelenlegi hely

6. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEMPONTOK SZERINTI VIZSGÁLATOK

A vizsgált kísérleti üzemi és a partnerüzemek által rendelkezésre bocsátott eredményeket gazdasági szempontból is értékeljük, több különböző üzemi lépték esetén, összevethető információ előállítása érdekében. Cél továbbá azon feltételek megállapítása is, melyek mellett egyes végtermékek még gazdaságosan kinyerhetők/egyes alapanyagok (hulladékok) még gazdaságosan hasznosíthatók. A gazdasági szempontú vizsgálatok emellett kiegészülnek nemzetgazdasági szintű vizsgálatokkal és a külföldi gyakorlatok, példák, esetek áttekintésével is. A projektelem eredményeképpen az egyes vizsgált vagy jövőben vizsgálandó technológiák esetén különböző léptékenként olyan módszertan kerül meghatározásra, amely révén lehetővé válik annak értékelése, hogy melyik technológia milyen körülmények és feltételek között, mely alapanyagok/végtermékek esetén gazdaságos. Ez elengedhetetlenül fontos mind a potenciális befektetők, mind pedig a telepítésben érdekelt önkormányzatok, hulladékkezelők számára, hogy a technológiák között választani tudjanak, a fejlesztők számára pedig azért lényeges, mert így további kutatásaik, fejlesztéseik során a gazdaságosabb megoldások felé tudjanak elmozdulni, ezáltal piacképesebb eljárásokat tudjanak kidolgozni.

Az altéma arra is választ kíván adni, hogy milyen előkészítő tevékenység szükséges a tekintetben, hogy a társadalom befogadja környezetébe az ilyen eljáráson alapuló technológiákat.

Nemzetgazdasági szintű vizsgálatokra is sor kerül, melynek keretében például arra is választ kapunk, hogy nemzetgazdasági szinten jó megoldás-e az energiahordozó import függőségünket a hőbontáson alapuló energia-előállítás segítségével enyhíteni, vagy sem. Ez a döntéshozókat segíti majd a megfelelő támogatási rendszer kialakításában. A hosszú távú cél ugyanis az, hogy csak a valóban gazdaságos eljárások maradjanak fenn, és ne konzerválódjanak torz piaci viszonyok a valójában nem gazdaságos eljárások támogatása következtében. További vizsgálat tárgyát képezi, hogy ezen fejlesztési lehetőségek, hogyan integrálhatók a területfejlesztési politikába, miként járulnak hozzá a környezettudatos vidékfejlesztéshez.

Elvégzendő feladatok

 1. Nemzetgazdasági szintű vizsgálatok
 • Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető külső környezeti hasznok, károk vizsgálata;
 • Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető társadalmi (pl. munkahely-teremtés) hasznok, károk vizsgálata;
 • Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető gazdasági hasznok, károk, különös tekintettel az energetikai (energiafüggőség csökkentése) kérdések elemzése, feltárása;
 • Összehasonlítás külföldi tapasztalatokkal, példákkal;
 • Zöldgazdasági összehasonlító elemzése elkészítése;
 • A zöldgazdaság gazdasági-társadalmi összefüggések kimutatása.
 1. Zöld területfejlesztési lehetőségek vizsgálata
 • a pirolízis technológiák szerepének vizsgálata a fenntartható területfejlesztésben,
 • a pirolízis alapú terület- és vidékfejlesztési ("zöld területfejlesztési") modell lehetőségeinek feltárása,
 • Egy új típusú zöld gazdaságpolitikai keretek között megvalósítandó, hulladékgazdálkodási, terület- és vidékfejlesztési  gyakorlat és szabályozás lehetőségeinek feltárása
 • támogatási lehetőségek vizsgálata
 1. Léptékenkénti és technológiánkénti gazdasági számítások a rendelkezésre álló, illetve beszerezhető, vagy becsülhető információk felhasználásával:
 • Beruházási költség,
 • Üzemeltetési és fenntartási költség, különös tekintettel a hatályos jogszabályok alapján meghatározott környezetterheléssel összefüggő költségekre (kibocsátás-csökkentő berendezések/kezelések beruházási és üzemeltetési költsége, díjak, stb.), hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának költségei;
 • Végtermék értékesítési bevétele, beleértve a környezetvédelemmel összefüggő bevételeket (pl. zöld áram, CO2-kvóta eladása, stb.);
 • Pénzügyi gazdaságossági számítások (megtérülési idő, megtérülési ráta)
 1. Környezeti konfliktusok kezelése, társadalmi elfogadhatóság
 • a pirolízis technológiák telepítésével kapcsolatos társadalmi attitűdök vizsgálata,
 • környezeti konfliktuskezelési technikákra vonatkozó javaslatok kidolgozása
Gazdasági, társadalmi elemzése kutatócsoport
  Dr. Duray Balázs
  Rákóczi Attila
  Dr. Karácsonyi Péter
  Dr. Farkas Tibor
  Dr. Kassai Zsuzsanna
magyar

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer